Aanmelding en inschrijving

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

Wanneer je op zoek bent naar hulp voor een kind, kunnen we samen verkennen of het aanbod van OC Nieuwe Vaart jullie iets kan bieden. Zowel ouders als doorverwijzers kunnen een aanmelding doen.

Welke vragen kan je ons stellen?

 • een vraag voor onderwijs in de school voor buitengewoon onderwijs van het type 3.
 • een vraag voor begeleiding door het multifunctioneel centrum (mfc).
 • een vraag voor een geïntegreerd aanbod van onderwijs en begeleiding door het mfc.

Hoe verloopt de opnameprocedure?

 1. Je kunt telefonisch contact opnemen met de dienst.
 2. De aanmelder (ouder(s)/doorverwijzer) vervolledigt het aanmeldingsformulier.
 3. We maken een afspraak voor een intakegesprek met ouders en kind (en eventueel doorverwijzer).
 4. Tijdens de intake gaan we samen zitten met ouder(s) en kind en een gezinsbegeleider, een psycholoog en/of orthopedagoog en een lid van de schoolstaf. Tijdens dit moment maken we wederzijds kennis, verkennen we de hulpvragen en verduidelijken we ons aanbod. Het kind speelt en werkt samen met een psycholoog / orthopedagoog.
 5. We starten de opnameprocedure en nemen contact op met het begeleidende CLB en de vorige school.
 6. Daarna gaat het team samenzitten om de verkregen informatie te bundelen en een voorstel te formuleren naar eventuele opname in het MFC en/of inschrijving in de school.
 7. Tenslotte worden de ouder(s)/doorverwijzer uitgenodigd voor een eindgesprek met de gezinsbegeleider en psycholoog van het opnameteam. Tijdens dit gesprek wordt informatie en advies gegeven aan ouders/doorverwijzer in verband met onze zorgvisie en basiszorg. Er wordt een mogelijk behandelingsvoorstel opgesteld. Indien ouders en doorverwijzer akkoord gaan, kan een inschrijving worden gepland.


U kan hier het aanmeldingsformulier downloaden. Zodra we dit formulier ontvangen, nodigen we u en uw kind uit voor een intakegesprek.

Indien u meer informatie wenst, aarzel niet om contact op te nemen. Telefonisch via 09/226.70.70 of via e-mail: opname@oc-nieuwevaart.be

Leden van het opnameteam:

   • Gonda Lurinx (gezinsbegeleider)
   • Eline Spriet (psycholoog)
   • Mariella Farricelli (orthopedagoog)
   • Geertrui Sarens (directeur school)
   • Cindy Kesbeke (paramedisch luik)


© Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Disclaimer