Een blik op onze geïntegreerde werking

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

Het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart biedt een kwaliteitsvolle omgeving aan voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en de belangrijke mensen in hun omgeving.

Het centrum omvat drie afdelingen die geïntegreerd samenwerken:

    1. De school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs Type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen), voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar.
    2. Het multifunctioneel centrum (MFC), erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, waar kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar begeleid worden.
    3. Het vormingscentrum Create waar training, vorming en coaching voor professionelen en ouders worden georganiseerd .


© Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Disclaimer