We streven naar een kwaliteitsvolle omgeving

voor kind en context

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

We hebben oog voor basisnoden van kinderen

Als kinderen in hun gedrag tonen dat ze het lastig hebben, dan gaan we kijken of aan de basisnoden voldaan is. Een kind dat honger of dorst heeft, pijn heeft of nood heeft aan een gesprek of een knuffel kan niet tot samenspel of leren komen. We vragen dan aan dit kind hoe we kunnen helpen. De nood die het kind zelf aangeeft is ons startpunt. We weten dat als aan de basisnoden voldaan wordt, kinderen ruimte in hun hoofd krijgen om te leren en te groeien.

Positieve ervaringen opdoen staat centraal

Samen spelen en elkaar helpen is belangrijk. Het zijn positieve ervaringen. Kinderen leren door te doen, te zoeken, te voelen. Kinderen ervaren heel wat doorheen de dag . Als we aandacht besteden aan wat goed verloopt en dit benoemen dan dragen we bij tot het beeld dat ze over zichzelf hebben.

We zijn steeds relatiegericht

De opbouw van een positieve relatie is een enorme voedingsbron in het werken met kinderen. Spontane momenten benutten om te babbelen, vragen of we kunnen helpen, in steun staan als het nodig is, is wat kinderen nodig hebben. Een goede relatie is ook een hefboom voor moeilijke momenten.

We zijn communicatiegericht

Spreken over wat er gebeurt, is een heel belangrijke vaardigheid. We gaan steeds de communicatie met het kind zoeken, aangaan, aanmoedigen. Als een kind met woorden kan aangeven wat het nodig heeft, hoeft het dit niet in gedrag te uiten. Als een kind kan luisteren wat zijn gedrag met ons doet en daar rekening mee kan houden, dan zal dit sterk bijdragen tot het uitbouwen van een positieve relatie.

We bieden een veilige omgeving

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te voelen, te kunnen groeien en leren. Wij creëren zo’n omgeving door heel veel voorspelbaarheid te bieden in tijd en ruimte. Ook de dichte nabijheid van de volwassene, op elk moment, zorgt voor een veilige context.

We geven duidelijke grenzen aan

Afspraken en regels zijn nodig als we samen willen leven en leren. Als volwassenen gaan we het belang van deze grenzen uitleggen en ook voorleven. Grenzen dienen duidelijk te zijn en consequent toegepast te worden. Als we een stop aangeven aan een kind kunnen we steeds verwijzen naar de achterliggende waarde die we willen nastreven. Dan ontstaat er ruimte om te spreken.

We geven verantwoordelijkheid aan de kinderen over zichzelf

Een kind heeft het recht om zichzelf te zijn en eigen keuzes te maken. De verantwoordelijkheid van het kind neemt een waardevolle plaats in. Het kind mag die oplossingen kiezen waarvan het denkt dat ze zullen werken. Die keuze brengt ook de verantwoordelijkheid over het gevolg met zich mee.

Kinderen hebben inspraak

Kinderen hebben inspraak. Hun inbreng over het alledaagse leven wordt ter harte genomen. De hulpvraag van het kind is mee bepalend voor het uitwerken van ons handelingsplan. De werkpunten worden samen met het kind opgesteld.© Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Disclaimer