Maatregelen

We starten deze pagina op om al onze ouders, kinderen, medewerkers, externe diensten, enz. te informeren over de maatregelen die we inzake corona nemen in het OC Nieuwe Vaart.

Overzicht van genomen maatregelen i.v.m. coronavirus

Hieronder vind je alle brieven waarmee we ouders, kinderen, medewerkers, externe diensten, enz. informeren over de situatie over het coronavirus. Als je op het pijltje rechtsboven de brief klikt, opent de brief.

Onder de brieven vind je een overzicht van alle genomen maatregelen binnen het OC Nieuwe Vaart. De meest recente maatregelen staan bovenaan.

Brief leerlingenvervoer.pdf

Brief leerlingenvervoer 13/05/2020

2020-05-12 heropstart school brief 2.pdf

Brief 12/05/2020

Informatie en tips - coronavirus - UZ Gent Kinder-en jeugdpsychiatrie.pdf

Informatie en tips i.v.m. het coronavirus

2020-04-03 OC info corona-virus.pdf

Brief 03/04/2020

2020-03-13 OC info corona-virus brief 3.pdf

brief 13/03/2020

2020-03-12 OC info corona-virus brief 2.pdf

Brief 12/03/2020

2020-03-02 OC info corona-virus.pdf

Brief 2/3/2020

Genomen maatregelen

vanaf 10 maart – VERSTERKTE FASE 2

Vrijdag 13/3/2020

De staf installeert nieuwe maatregelen in functie van de nieuwe richtlijnen van de overheid:

- Aan ouders wordt gevraagd dat hun kind indien mogelijk tot de paasvakantie thuis blijft. Een afwezigheidsbriefje is niet nodig.

- Indien dit niet mogelijk is, voorziet OC Nieuwe Vaart opvang tussen 8u en 17u.

- Ouders staan zelf in voor het vervoer van en naar het OC Nieuwe Vaart. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd grootouders hier niet voor in te schakelen indien ze omwille van leeftijd of medische redenen tot een risicogroep behoren.

- Er zijn geen warme maaltijden voorzien, kinderen brengen hun eigen boterhammen mee.

- Leerstof wordt aangeboden in de vorm van bundels en oefeningen op Bingel.

- We zullen regelmatig de lichaamstemperatuur opmeten van kinderen die aanwezig zijn. Bij verhoogde temperatuur vragen we ouders het kind op te halen.

- Ouders worden aangemoedigd om oog te hebben voor passend gebruik van sociale media nu kinderen meer thuis zijn.

- Begeleidingen proberen we creatief in te vullen via video- en telefoongesprekken.

- Medewerkers die behoren tot een risicogroep worden aangemoedigd thuis te werken. Aan andere medewerkers wordt gevraagd om voorlopig maximaal aanwezig te zijn om een kwaliteitsvolle werking te garanderen.


Donderdag 12/3/2020

- De algemene stafvergadering buigt zich over een plan van aanpak in lijn met de voorgeschreven maatregelen die gelden tot de paasvakantie:

o overlegmomenten, vergaderingen en opleidingen worden tot een minimum beperkt. Enkel hoogstnoodzakelijke vergaderingen met minder dan 5 personen kunnen doorgaan.

o Uitstappen buiten de school worden geschrapt, de kinderen gaan ook niet langer gaan zwemmen.

o Contact tussen externe volwassenen en de kinderen wordt vermeden. Ouders zullen gevraagd worden niet in de leefgroep of klas te komen.

o Er wordt een lijst opgemaakt met alle afwezigen en de reden van afwezigheid en eventueel de symptomen.

o Alle lokalen worden extra verlucht.

o Ouders worden gevraagd hun kind indien mogelijk zelf van en naar school te brengen, zodat zo weinig mogelijk kinderen met de schoolbus komen.

o Huisbezoeken door gezinsbegeleiders worden geannuleerd. Alternatieve manieren als telefoneren, skypen etc. worden aangemoedigd.

o Ouders worden gevraagd hun kind thuis te laten als het ziek is. Indien het kind ziek wordt op school het zo snel mogelijk af te halen en de dokter te bellen.

o Medewerkers en kinderen met een zwak immuunsysteem worden gevraagd contact op te nemen met hun arts en zijn of haar richtlijnen te volgen.

o Er wordt een nieuwe brief voor ouders opgesteld die ze informeert over bovenstaande beslissingen

- Er wordt een team samengesteld die om de 2 schooldagen samenkomen om de stand van zaken te evalueren.

- De school voorziet aan voldoende materiaal (mondmaskers, ontsmettingsmiddel, verse lakens, handschoenen,…)

- Er is een aparte kamer met bedje voorzien waar een ziek kind kan wachten tot zijn ouders hem komen ophalen. Er wordt tevens één persoon verantwoordelijk gesteld voor de begeleiding van kinderen die mogelijks besmet zijn tot ze de school verlaten.

- Medewerkers worden geïnformeerd over de maatregelen en richtlijnen. Ze worden voorlopig nog niet aangemoedigd thuis te werken of verlof te nemen zodat de dagelijkse werking gewoon kan doorgaan.

- Op de website van de school wordt een extra pagina aangemaakt genaamd ‘maatregelen corona’ waarop alle informatie voor ouders en medewerkers terug te vinden is.

- Kinderen zullen vanaf nu per klas eten en niet meer gemengd in leefgroepen.


Woensdag 11/3/2020

- Alle informatie omtrent het virus wordt samengevoegd en zal besproken worden op de stafvergadering.

- Onderhoudspersoneel zal voortaan alle vaak aangeraakte voorwerpen (klinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenbord onthaal, telefoonhorens,…) 2 maal per dag ontsmetten met gepast ontsmettingsmiddel.


vanaf 1 maart- FASE 2

Donderdag 5/3/2020

- Op de schoolstaf wordt de huidige situatie rond het virus en de maatregelen nogmaals overlopen en besproken. Er wordt besloten dat we in orde zijn.


Dinsdag 3/3/2020

- Op alle mogelijke plaatsen zijn zeep en wegwerpdoekjes voorzien.

- Er worden extra ‘posters’ opgehangen over de maatregelen en ‘hoe je handen te wassen’


Maandag 2/3/2020

- Kinderen worden volgens de richtlijnen geïnformeerd (over het virus, over manieren van begroeten, over handen wassen)

- Er wordt extra toegezien op handen wassen bij de kinderen.

- Ouders worden geïnformeerd per brief.

- Er wordt extra aandacht besteed aan het handen wassen.