Wat vinden we belangrijk?

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

Wanneer kinderen of jongeren zich storend gedragen of dingen doen waar hun omgeving het moeilijk mee heeft, dan willen we achter het gedrag kijken. Op die manier beschouwen we de kinderen en jongeren met wie we werken eerder als kinderen die het moeilijk hebben, en niet als ‘moeilijke kinderen’. Als we er in slagen om te voldoen aan de noden die achter hun gedrag schuilgaan, ontstaat er ruimte. Binnen die ruimte kunnen we samen tot leren en groeien komen.

Aan de basis van een vruchtbare samenwerking met de kinderen en hun omgeving ligt een positieve relatie. Een goeie relatie is een stevige hefboom voor moeilijke momenten en daarom willen we er sterk in investeren. Dit doen we door een kwaliteitsvolle omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren positieve ervaringen kunnen opdoen. We proberen elke dag opnieuw om helder met kinderen te praten, omdat we weten dat wie kan vertellen wat er scheelt, dit niet gaat tonen in moeilijk gedrag. Omdat we fysieke en emotionele veiligheid belangrijk vinden, blijven we nabij, zijn we open en voorspelbaar en geven we op een duidelijke en respectvolle manier grenzen aan.

In het proces dat we afleggen, vinden we het belangrijk dat we samen met het kind en de belangrijke personen in zijn omgeving kunnen beslissen waarrond we werken. Wie hier zelf mee kan in kiezen, zal gemakkelijker verantwoordelijkheid opnemen. We zoeken samen waar jullie hulp rond willen en hoe we ons aanbod kunnen afstemmen op jullie vragen.


© Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Disclaimer