Wat vinden we belangrijk?

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

In OC 'Nieuwe vaart' staat het welzijn van een kind met gedrags- en emotionele stoornis centraal. We vertrekken hierbij vanuit de noden van het kind en zijn/haar perspectief. Ook de ouder-kind participatie is hierbij belangrijk. Er wordt geluisterd naar de vraag van kind én ouder. Wie hier zelf mee kan in kiezen, zal gemakkelijker verantwoordelijkheid opnemen. We zoeken samen waar jullie hulp rond willen en hoe we ons aanbod kunnen afstemmen op jullie vragen.

OC 'Nieuwe vaart' richt zich sterk op de talenten en kwaliteiten van de kinderen om het hulpverleningstraject vorm te geven. Het vertrekpunt is het onwelzijn dat door het kind wordt ervaren in het hier en nu. Wanneer kinderen of jongeren zich storend gedragen, worden ze vaak bestempeld als 'moeilijke kinderen'. Wij stappen hier vanaf en beschouwen deze kinderen als 'kinderen die het moeilijk hebben'. Dit doen we door achter het gedrag te kijken. Wanneer we er in slagen de noden die achter het gedrag schuil gaan te ontdekken en hiermee rekening te houden in onze aanpak, ontstaat er ruimte voor het kind om te groeien.

Aan de basis van een vruchtbare samenwerking met de kinderen en hun omgeving ligt een positieve relatie. Een goede interne relatie is een stevige hefboom voor moeilijke momenten. Met deze reden investeren wij hier sterk in. We doen dit door een kwaliteitsvolle omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren positieve ervaringen kunnen opdoen. Daarnaast proberen we elke dag opnieuw om helder met kinderen te praten.

Bovendien hechten we veel belang aan fysieke en emotionele veiligheid. Om dit te garanderen blijven we nabij, zijn we open en voorspelbaar en geven we op een duidelijke en respectvolle manier grenzen aan.