Onze basisvisie

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

Binnen het OC 'Nieuwe Vaart’ gebruiken we de ‘Circle of Courage’ (Brendtro, Brokenleg en Van Bockern, 1990) als één van onze kompassen. In dit sterktemodel worden de waarden waar we willen voor staan gesitueerd. De cirkel geeft vorm aan de 4 universele noden van mensen. Alle mensen hebben ze nodig hebben om te kunnen ontwikkelen en groeien.

Belonging – nood aan verbondenheid

Elke persoon voelt de nood om ergens bij te horen. Elk kind heeft nood aan relatie en verbondenheid. Welkom zijn en ervaren dat je erbij hoort, zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen en zelfbeeld stevig kunnen groeien. We werken daarom activiteiten uit waarin kinderen betekenisvolle relatiemomenten ervaren met anderen. Ook op de relatie met de ouders en de belangrijke mensen in de omgeving van het kind proberen we extra in te zetten.

Mastery – nood aan competentie

Mensen hebben de nood om dingen te weten en te kunnen. Persoonlijke groei ontstaat wanneer we ervaren dat we dingen kunnen leren. Wanneer we met kinderen werken, vinden we het belangrijk om te ontdekken hoe ze leren. Ook uit moeilijke momenten kunnen we veel leren. Daarom beschouwen we conflicten en crisissen als leerkansen. Al onze medewerkers zijn opgeleid in een aantal methodieken die helpend zijn om conflicten te doorwerken en eruit te leren.

Independence – nood aan onafhankelijkheid

Elke persoon heeft de nood aan het ervaren van eigen kracht. We moedigen kinderen aan om trouw te blijven aan zichzelf in verbondenheid met anderen. Kinderen die verantwoordelijke keuzes maken, in contact met hun eigenheid, kunnen zichzelf zijn en worden gewaardeerd door anderen. Deze ervaring biedt kracht en energie.

Generosity – nood aan geven en ontvangen

Alle mensen hebben de nood om iets van zichzelf bij te dragen aan de wereld rondom hen. Door je talenten te delen ontstaat een gevoel van trots en geluk. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen in hun sterktes positief te waarderen voor hun bijdrage aan de manier waarop wij het samen leven op OC Nieuwe Vaart tot stand brengen.

De Circle of Courage zit vervlochten doorheen onze gehele werking. We willen onze kinderen ervaringen bieden waarin deze vier universele noden van mensen vervat zitten. Ook in het werken met ons team, en in het werken met ouders zal de Circle of Courage een belangrijk kompas zijn dat richtinggevend is voor de keuzes die we maken.

We houden ervan om ons team te ondersteunen met een krachtige toolbox aan vaardigheden die ze kunnen inzetten om de waarden van de Circle of Courage in de activiteiten met de kinderen voelbaar tot leven te brengen. Daarom zijn we een sterke voorstander van methodisch werken. We selecteren methodieken die stroken met onze visie en ingezet worden op de noden van de kinderen.

Conflicten horen bij het leven en beschouwen we als leerkansen. We maken de keuze om al onze medewerkers op te leiden zodat ze conflicthanteringsvaardigheden aan de dag kunnen leggen. Van daaruit proberen we geen conflicten te vermijden, maar ze steeds positief te doorwerken.

Alle methodieken die we zelf gebruiken bieden we ook aan in training en vorming in ons Vormingscentrum Create. Voor meer informatie over ons vormingscentrum: www.vccreate.be.


© Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Disclaimer