Einde schooljaar

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders


Samen met ouders wordt er op het einde van ieder schooljaar gekeken of er nog een hulpvraag is en of er nog verdere begeleiding vanuit de school en/of het MFC aangewezen is.

Voor kinderen die onze school verlaten en naar het gewoon lager of secundair onderwijs gaan, kan een aanvraag gedaan worden aan een ondersteuningsteam (*) van de nieuwe school indien nodig. Daarvoor is een gemotiveerd verslag nodig. Dit verslag wordt opgemaakt samen met het ICLB.

Via deze link kan u zien welke keuzes ouders voor hun kinderen maakten voor hun vervolgonderwijs nadat ze onze school hebben verlaten.

Indien nodig kan de begeleiding vanuit het MFC verdergezet worden. Informatie hierover kan u op de website van het MFC terugvinden of je klikt op de links module schoolaanvullende dagopvang en mobiele en/of ambulante begeleiding

(*) In een ondersteuningsteam ondersteunt men zowel kinderen als leerkrachten. Ze hebben voldoende deskundigheid opgebouwd om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bij te staan en te helpen.