Poëziewedstrijd 2021

Ook in 2021 schreven we in het kader van de poëzieweek in Nederland en Vlaanderen een poëziewedstrijd uit.

Bekijk hier de eervolle vermeldingen en de laureaat van onze wedstrijd 2021.

'Bijna nabij'

Poëziewedstrijd 2021– reglement

- Het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart te Gent begeleidt kinderen met gedrags- en emotionele problemen en hun context. Het OC Nieuwe Vaart organiseert een poëziewedstrijd met als thema Bijna nabij’. Voor meer info over OC Nieuwe Vaart, zie www.oc-nieuwevaart.be.

- Iedereen kan deelnemen, met uitzondering van de juryleden. Elke deelnemer mag meerdere gedichten indienen. De volledige opbrengst van de poëziewedstrijd gaat naar de werking van het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart. Voor één gedicht dient 10 € inschrijvingsgeld betaald te worden. Voor elk volgend gedicht bedraagt het inschrijvingsgeld 5 €. Het inschrijvingsgeld schrijf je over op rekeningnummer

BE67 2200 3200 5487, op naam van OLO vzw - Miksebaan 264 B - 2930 Brasschaat

BELANGRIJK: Als referentie vermeld je ‘Poëziewedstrijd Nieuwe Vaart’ en je pseudoniem(en).

- De beoordeling van de gedichten gebeurt in twee stappen. Een volwassenenjury stelt uit de inzendingen een shortlist van de best gesmaakte gedichten op. Uit die shortlist zal een kinderjury, bestaande uit kinderen van het OC Nieuwe Vaart, het winnende gedicht kiezen.

Dit gedicht wordt afgedrukt op een groot bord en zal worden uitgehangen op een buitengevel van het OC Nieuwe Vaart.

De volwassenenjury bestaat uit:

Chris Spriet, taalleraar secundair onderwijs op rust met tonnen ervaring; auteur taalboeken Nederlands, samensteller poëziebloemlezing ‘We werden honderd jaar ouder’.

Joris Denoo, dichter, verhalenschrijver, auteur van jeugdboeken en columnist.

Riet Wille, auteur van kinderboeken; heeft in Gent een kinderpoëzie-route ontwikkeld.

Alexandra Boie, kinder- en jeugdpsychiater – levenslang liefhebster van mooie woorden en zinnen, gelooft in de schoonheid en helende kracht van poëzie en is ervan overtuigd dat psychiaters soms beter poëzie zouden voorschrijven in de plaats van pillen.

Jona Hebbrecht, docent didactiek Nederlands (hogeschool Odisee); onderzoeker (De leesscan), professionaliseringscoach lezen (PRO Lezen), co-auteur van verschillende taalmethodes.

Jan De Maeyer, alias Meneer Zee, verteller in hart en andere ingewanden.

Stijn Vandevelde, hoofddocent vakgroep Orthopedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - UGent, voormalig voorzitter Raad van Bestuur van OC Nieuwe Vaart.

- Elk gedicht moet in het Nederlands geschreven zijn en bestaat uit maximum 20 tekstregels.

- Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

- Gedichten kunnen worden ingestuurd tot 2 april 2021. Het winnende gedicht wordt onthuld op 12 mei 2021. Hoe dat zal gebeuren, hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

- Gedichten kunnen digitaal worden toegestuurd naar poeziewedstrijd@oc-nieuwevaart.be De inzending moet bestaan uit:

1) E-mailbericht (wordt niet bezorgd aan de jury) met de gegevens van de deelnemer: naam – pseudoniem(en) – geboortedatum – adres – telefoonnummer – e-mailadres.

2) Bijlage met gedicht 1.

3) Eventueel bijlage 2 met gedicht 2. Idem voor een eventueel derde gedicht, enz.

OPGELET! Op elk gedicht moet een verschillend pseudoniem vermeld worden!

Gedichten kunnen ook per post worden toegestuurd. In dat geval dienen alle documenten (verschillende gedichten + bijgevoegd document met de schuilnaam(en) en persoonlijke gegevens) te worden opgestuurd naar:

Poëziewedstrijd

P/A OC Nieuwe Vaart

J. Guislainstraat 47

9000 Gent.

- De auteur geeft met het versturen de toelating tot publicatie van het werk door de inrichters. De auteursrechten van de ingezonden gedichten blijven echter bij de auteur.

- Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

- Verdere info over de wedstrijd kun je bevragen via poeziewedstrijd@oc-nieuwevaart.be.Met poëtische en andere steun van

Creatief Schrijven

Wil je ons steunen door de aankoop van postkaarten met daarop een selectie van gedichten van onze vorige poëziewedstrijd?


© Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Disclaimer