Welkom

Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

OC Nieuwe Vaart is een afdeling van OLO-Rotonde VZW
Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

We hebben oog voor de basisnoden van de kinderen

Positieve ervaringen opdoen staat centraal

We zijn steeds relatie gericht

We zijn communicatie gericht

We bieden een veilige omgeving

We geven duidelijke grenzen aan

We geven verantwoordelijkheid aan de kinderen over zichzelf

Kinderen hebben inspraak


Het OC Nieuwe Vaart tracht bij te dragen tot het welzijn van kinderen en hun context dankzij een geïntegreerde werking.

Interesse in onze trimestriële nieuwsbrief?

Stuur een mailtje naar

info@oc-nieuwevaart.be.

Je kunt ons financieel steunen zonder extra geld uit te geven! Doe al je online aankopen via onze Trooperpagina:

www.trooper.be/oc-nieuwevaart

Of neem OC Nieuwe Vaart op in

uw testament: www.testament.be


© Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Disclaimer