Orthopedagogisch Centrum
'Nieuwe Vaart'

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders
OC Nieuwe Vaart is een afdeling van OLO-Rotonde VZW

Het Orthopedagogisch Centrum 'Nieuwe Vaart' is een afdeling van de OLO-Rotonde VZW en bestaat uit :

Het MultiFuntioneel Centrum

Het MFC biedt intensieve ondersteuning op maat aan kinderen met gedrag- en emotionele stoornissen en hun context. Een team van geëngageerde mensen staat klaar om samen met ouders een gepast hulpverleningsaanbod uit te werken.

Het MFC biedt een intensieve dagbehandeling voor tijdens en na de schooluren. Kinderen worden ondersteund opdat het kind maximaal in zijn vertrouwde context kan blijven. Er wordt geen verblijf voorzien binnen het MFC.

Zowel kinderen die onderwijs volgen in de school voor buitengewoon onderwijs type 3 binnen  OC 'Nieuwe Vaart', als kinderen die onderwijs volgen in andere scholen zijn welkom binnen onze MFC-werking.

Meer informatie over de werking van het MFC kan u hier terugvinden. 

De School

De school voorziet een aanbod buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3, gericht op de noden van kinderen met gedrags- en/of emotionele stoornissen. Binnen onze type 3-school kunnen kinderen terecht vanaf de leeftijd van 2,5 tot 14 jaar.  In de school is er naast een op maat gemaakte didactische aanpak ook oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Er is bovendien een samenwerking tussen de school en het ICLB.

Meer informatie over de werking van de school kan u hier terugvinden. 

Vormingscentrum 'Create'

Binnen Create bieden we vormingen over theorieën en methodieken voor ouders en medewerkers aan die werken met kinderen met gedrags-en emotionele stoornissen. 

Volgende trainingen worden aangeboden door Create: 

Meer informatie over het trainingsaanbod kan u hier terugvinden.