Stages

Als stagiair krijg je de kans om praktische ervaring op te doen. Waar beter dan op de werkvloer kan je verworven kennis en vaardigheden toepassen? Onder professionele begeleiding kan je werken aan je gestelde doelen en je theorie toetsen met de praktijk.