Wat zijn RTH punten?

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft u geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die RTH aanbieden.

Het volstaat om contact op te nemen met een organisatie die RTH-ondersteuning aanbiedt. U kunt dan met hen bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of ze u de gewenste ondersteuning kunnen bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

Kom je in aanmerking voor RTH ondersteuning, dan kan je per kalenderjaar maximaal acht punten besteden. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.