Wat is het verschil tussen outreach en training op maat gegeven door Create?

Outreach is een hulpverleningsvorm die gratis aangeboden wordt vanuit het MFC en valt onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp binnen het aanbod van het VAPH. Binnen deze hulpverleningsvorm wordt er handicap specifieke kennis overgedragen naar een groep dat deel uitmaakt van het professionele of informele netwerk van een kind met gedrags- en emotionele moeilijkheden en behoefte heeft aan specifieke kennis rond bijvoorbeeld ADHD, medicatie, hechtingskwetsuren, praten met kinderen in crisis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van het kind.

 

Als ouders of mensen die werken met kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden een specifieke vraag hebben naar vorming kan er vanuit het vormingscentrum Create een training op maat aangeboden worden, altijd met betrekking tot volgende thema's: conflicten, crisis, communicatie, agressie en relaties. Via een verkennend gesprek worden de noden en vragen in kaart gebracht en wordt gezocht naar een vormingsaanbod die hier een gepast antwoord op kan geven. Het tarief voor een training op maat bedraagt 400 euro/halve dag. In bepaalde gevallen is aangewezen om een tweede trainer te betrekken. Het tarief van een tweede trainer is 80 euro/uur.