Is er leerlingenvervoer voorzien?

Het leerlingenvervoer is gratis voor schoolgaande kinderen. Onze school werkt samen met Stad Gent, in opdracht van De Lijn, om het vervoer van onze leerlingen mogelijk te maken.

De ouders maken bij de inschrijving kenbaar hoe het kind van en naar school zal gaan.

Iedere wijziging dient onmiddellijk aan de school meegedeeld te worden.

In Gent is het openbaar vervoer gratis voor kinderen tot 14 jaar.