Kost het buitengewoon onderwijs meer dan het regulier onderwijs?

Neen, zowel binnen het buitengewoon onderwijs als binnen het gewoon onderwijs wordt er gewerkt met een maximum factuur.

We geven graag wat meer informatie en duidelijk zicht op de schoolkosten.

Een aantal kosten zijn ‘verplicht‘ omdat ze deel uit maken van het onderwijs dat we aanbieden. We volgen hiervoor de regels die voor alle Vlaamse scholen gelden in de scherpe en minder scherpe maximumfactuur.

De schoolfactuur wordt in 3 delen opgemaakt met een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten.

 

Hieronder vinden jullie de regelgeving van de maximumfactuur:

  • Scherpe maximumfactuur:
    • Voor kleuters bedraagt dit €50 per jaar
    • Voor leerlingen van de lagere school bedraagt dit €90 per jaar
    • Je krijgt hiervoor elk jaar een gedetailleerd overzicht bij de opstart van het  schooljaar.
  • Minder scherpe maximumfactuur:

Op de hele schoolcarrière mag €450 aangerekend worden voor meerdaagse uitstappen.

Hoe onze school de verdeling heeft opgemaakt aan de hand van de regelgeving kan je in het schoolreglement terug vinden.