Inschrijvingsformulier

Via dit formulier vraagt u als ouder(s) (of een doorverwijzer in samenspraak met ouders) een inschrijving voor uw kind voor onze school ‘OC Nieuwe Vaart’ voor het schooljaar 2023-2024.

Wilt u weten of uw kind gebruik kan maken van het leerlingenvervoer? Klik hier of vraag informatie op onze school.

Inschrijvingsformulier OC Nieuwe Vaart

Voornaam kind
Familienaam van het kind
Straat en huisnummer

Gelieve zo volledig mogelijk te zijn: straat, huisnummer, postcode en gemeente.

E-mail ouders
GSM-nummer ouders
Mijn kind gaat volgend schooljaar naar
Gaat u akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement
Wilt u uw kind ook inschrijven in het MFC?
Heeft het CLB een infofiche opgemaakt?
Indien ja, gelieve de fiche hier te uploaden.
Contactgegevens CLB

Typ hier de naam van het CLB, naam contactpersoon en telefoonnummer contactpersoon.

Indien deze inschrijving werd ingevuld door iemand anders dan de ouders, noteer hier de gegevens:

Gelieve de naam, functie en contactgegevens in te vullen.

E-mail kopie inschrijving

Naar welk emailadres mag de kopie van inschrijving verzonden worden?