Inschrijven


Wil je je kind inschrijven voor schooljaar 2023 – 2024?

Onze school heeft helaas geen open plaatsen meer.

Wil je je kind inschrijven voor schooljaar 2024 - 2025?

1. Kom kennismaken:

Wij maken graag tijd om onze school aan je voor te stellen: maak vrijblijvend een afspraak via school@oc-nieuwevaart.be of neem telefonisch contact op via het nummer 09/ 226 70 70.

2. Meld je aan

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband LOP Buitengewoon Basisonderwijs Beveren, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele. Wij volgen de inschrijvingsregels die door het LOP met alle Gentse basisscholen buitengewoon onderwijs zijn afgesproken.

Wij hebben een erkenning voor:

  • 7 kleuters (type 3)
  • 52 lagere schoolkinderen (type 3)
Inschrijven broers/zussen + inschrijven kinderen van personeel

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang en schrijf je rechtstreeks in op school. Maak een afspraak met onze school. In Gent kan een kind met een broer of zus op school of een ouder die er werkt ingeschreven worden tussen 11 maart 2024 en 17 maart 2024.

Alle andere kinderen melden aan via het aanmeldingsregister

STAP 1: Meld je kind aan

Alle andere kinderen meld je aan via deze link in de periode 17 april tot en met 7 mei 2024 (11u00). Het tijdstip van aanmelden is niet van belang. Of je de eerste of laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

STAP 2: Ontvang een bericht

Op 16 mei 2024 in de voormiddag (vanaf 10u30) ontvang je het resultaat van aanmelding.

  • Krijgt je kind een toekenning? Dan schrijf je hem/haar in op school tussen 22 mei en 11 juni 2024.
  • Krijgt je kind geen toekenning? Je zal dan een weigeringsdocument ontvangen met vermelding van de plaats op de weigeringslijst. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde kinderen te respecteren.

Op 3 juni 2024 om 9u00 start de vrije inschrijvingsperiode en kan je je kind inschrijven in onze school indien we nog vrije plaatsen hebben. 

Online inschrijvingsformulier

 

STAP 3: Schrijf je kind in op school

Met de ontvangen brief kan je je kind inschrijven op de school tussen 27 mei en 14 juni 2024. Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan!

3. Na inschrijving in de school start de opnameprocedure

We maken een telefonische afspraak. Tijdens dit moment maken we wederzijds kennis. We verkennen de hulpvragen, daarna verduidelijken we het aanbod.

Indien er vraag is voor begeleiding vanuit ons MFC dan verwijzen we u via deze link graag door naar de pagina waar je alle informatie kan vinden om uw kind aan te melden in ons MFC.

Het recht op inschrijving is gegarandeerd.

Ga echter met ons in communicatie. Dan gaan we samen na of we voor uw kind ook een passende groep hebben waar we zowel sociaal-emotioneel als didactisch een aanbod kunnen bieden. Om kwaliteitsvol te werken aan de sociaal-emotionele noden die elk kind heeft, moeten we bij een aanvraag telkens een afweging maken in functie van de groepsgrootte en de groepsdynamiek.  Verder dwingt de infrastructuur van onze school ook tot keuzes in de grootte van een klasgroep.