Aanmelden

Aanmeldprocedure

Aanmelden kan telefonisch via het nummer  09/226 70 70 of via ons online aanmeldingsformulier.  Van zodra wij het aanmeldingsformulier ontvangen, wordt dit besproken op het opnameteam en nodigen we jullie samen uit voor een intakegesprek. 

Wenst u aan te melden voor outreach MFC? Dat kan via ons online aanmeldformulier outreach.

Vragen rond aanmelden? opname@oc-nieuwevaart.be.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt er zowel een gesprek met de ouders als met het kind gedaan.

Iemand vanuit ons opnameteam heeft een gesprek met jullie als ouder(s) en eventuele doorverwijzer. We proberen dit steeds binnen zes weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier te doen. Tijdens dit gesprek doen we aan vraagverheldering en gaan we samen op zoek naar wat er moeilijk loopt,  zo komen we tot een concrete hulpvraag. Tot slot zullen we onze werking verder toelichten.

De psycholoog of orthopedagoog gaat in gesprek met het kind/de jongere en probeert via spelobservatie en eventueel korte testafnames te komen tot wat er precies moeilijk loopt en waar we graag samen mee aan de slag gaan. Mocht het nodig zijn kunnen we extra info opvragen bij andere diensten, of zullen wij bijkomende onderzoeken aanvragen. 

Tijdens een eindgesprek geven we jullie informatie en advies vanuit onze bevindingen, en doen jullie een voorstel. Indien er niet onmiddellijk plaats is in ons MFC zal je op onze wachtlijst komen. Van zodra er plaats is, contacteren we jullie om op te starten. 

 

Inschrijving

Van zodra er ruimte is om het traject binnen ons MFC op te starten, zullen we de inschrijvingsdocumenten samen overlopen. Na akkoord ondertekenen de betrokken partijen, we zorgen er steeds voor dat jullie een exemplaar van ieder document mee naar huis krijgen.